E-mail: info@businessflex.hu

Mobil: +36 (30) 229 6735 Tel.: +36 (52) 533 210

Érdekli a megoldásunk? Kérjen személyes konzultációt »

Készletportfólió

A raktárkészletek értékelésekor és folyamatos figyelésekor döntő szerepet kap, hogy felismerjük, mely termékek milyen kockázatot jelentenek a raktározásban, valamint milyen szerepet kapnak a készletnagyságok megállapításánál. Az adott készleteket megvizsgálva hozhatjuk a legfontosabb döntéseket arról, hogyan csökkentsük ill. hozzuk optimális szintre raktárkészletünket (ez adott termékek esetében a készlet növelését is indukálhatja).

Megoldás

Meg kell vizsgálnunk a raktározásban részt vevő termékek fedezetét, valamint értékesítési és beszerzési viselkedésüket. Külön kategóriákba rendezzük az ezek alapján elkülöníthető termékeket, amelyek meghatározzák azokat a döntési mechanizmusokat, amelyeket a vezetőknek követniük kell. Óriási előnyt jelent, hogy nem termékenként kell ezekre rájönni, hanem komplex analízisek segítségével meghatározhatjuk a készletezési portfóliónkat, illetve az azokkal történő műveleteket.

Módszertan

Az elemzés során relációba állítjuk egymással a készleten lévő cikkek beszerzési gyakoriságát valamint a készletfedezetüket. A beszerzési gyakoriság rámutat arra, hogy egyes termékek beszerzése milyen időközönként történik, a fedezet pedig megmutatja, hogy ezzel párhuzamosan mennyire elegendő az adott készlet.

Segítségével meghatározhatjuk a készlet szempontjából legfontosabb négy csoportot: mely termékek rendelkeznek gyakori beszerzésekkel és felhasználásokkal, mely cikkek esetében várható mennyiségi hiány, mely termékek rejtenek készletnövekedési kockázatot és hol találhatók a halott vagy elfekvő készletek. Ezeket figyelembe véve olyan döntéseket hozhatunk, aminek segítségével elkerülhetjük az ezzel járó kockázatokat.

Elért eredmény

Partnerünk légtechnikai berendezéseket gyártó cég, saját raktárbázissal. A készletanalízis eredményeképpen kiderült, melyek azok az alapanyagok, amelyek gyors beszerzést is felhasználást igényelnek, így sikerült olyan megállapodást kötni azok egyik beszállítójával, aminek eredményeképpen az éves beszerzésre fordított költségük 25%-kal csökkent ezen termékek vonatkozásában.

Folyamatosan ellenőrizték a készletnövekedési tendenciákat, több termékcsoport esetében sikerült egy túlkészletezési folyamatot megállítani. A készletfogyások tekintetében megkülönböztetik a kifutó cikkeket, valamint azokat, ahol a rendelések elindítása miatt késlekedhet a beszállítás megfelelő időre.

Az elfekvő készletek vizsgálatakor olyan termékekre is bukkantak, amelyek hosszú ideje jelentős értékben voltak jelen a raktárban, ezek értékesítésével jelentős tőkét tudtak aktivizálni és a gyártásba visszaforgatni. Készleteiket néhány hónap alatt sikerült 23-25%-kal csökkenteni, bizonyos termékkört teljesen megszüntetni inaktivitás miatt.

Nem elhanyagolható eredmény az sem, hogy az elemzések feltártak olyan problémákat, amik a raktárt működtető személyzet felének lecseréléséhez vezettek – a cég szempontjából fontos cél volt a vállalati lopások és indokolatlan beszerzések megszüntetése.